Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

คลิก

click
click
click
click
click
share  share
Skip เข้าร่วมกลุ่ม
VDO เสียงเล็กๆ ในสังคม
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มรภ.สวนสุนันทา
 Spot Tv ต่อต้านคอรัปชั่น 
ขอขอบคุณ VDO จาก Youtube เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556
 เชิญชวนนักศึกษารับชม VDO Spot ต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า Spot โฆษณา ไหนเหมาะกับกลุ่มการโกงกลุุ่มใด โดยเลือกลุ่มที่คิดว่าเหมาะสม ดังนี้

1. นักศึกษาเลือกกลุ่มที่คิดว่าเหมาะสมกับ Spot โฆษณา
2. นักศึกษาเข้าไปแสดงความคิดเห็น ในกลุ่ม พร้อมระบุชื่อ Spot โฆษณา พร้อมเหตุผลว่าเพราะอะไร

 ข่าวและประกาศ

รูปภาพของสุชาดา พุ่มอุไร
กิจกรรมสังคมออนไลน์รณรงค์บัณฑิตไทยไม่โกง
โดย สุชาดา พุ่มอุไร - พฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2013, 08:41AM
 
เชิญชวนนักศึกษารับชม VDO Spot ต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า Spot โฆษณา ไหนเหมาะกับกลุ่มการโกงกลุุ่มใด โดยเลือกลุ่มที่คิดว่าเหมาะสม ดังนี้

1. นักศึกษาเลือกกลุ่มที่คิดว่าเหมาะสมกับ Spot โฆษณา
2. นักศึกษาเข้าไปแสดงความคิดเห็น ในกลุ่ม พร้อมระบุชื่อ Spot โฆษณา พร้อมเหตุผลว่าเพราะอะไร จาก Spot โฆษณา ต่อไปนี้

รูปภาพของchonlada choo
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
โดย chonlada choo - จันทร์, 19 สิงหาคม 2013, 11:41AM
 
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์รณรงค์บัณฑิตไทยไม่โกง
รูปภาพของchonlada choo
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการเครือข่ายสังคมออนไลน์รณรงค์บัณฑิตไทยไม่โกง
โดย chonlada choo - พุธ, 14 สิงหาคม 2013, 12:36PM
 
new